Køb

Køb af brugte paller eller restpartier.
Private er også velkomne. 

Salg

Salg af både brugte og nye paller.
Kun erhvervskunder. 

Udlejning

Udlejning af plastikpaller og ½ DS halvpaller, EUR-paller, kvarte plastpaller mv. til brug i kortere eller længere perioder.

Netto Totalentreprise

Aftaler om totalentrepriser med storforbrugere af EUR-paller, beholdere mv.
Ved hjælp af en kontoopgørelse for indgående, sorterede, reparerede og udgående paller er totlaentreprisekunderne altid sikre på kvaliteten af deres mængde og forbrug af paller og beholdere.

Vi modtager f.eks. et lastvognslæs med EUR-paller som vi losser til vores indgangslager.
Pallerne sorteres i tre sorteringsklasser, A, B og C, sorteres til reparation eller kasseres hvis de ikke kan repareres, derefter repareres de og anbringes på vores udgangslager samtidig med en kontoopgørelse registreres i bogholderiet.

Tilkøb af nye eller brugte paller kan foregå ud fra eksakte tal på hvor mange paller der er til rådighed på udgangslageret.

Det kalder vi netto totalentreprise.

Ring gerne og lad os drøfte jeres behov.