Recycling af frasorterede materialer

 

Alle frasorterede og kasserede materialer bortskaffes efter forskrifterne.
Plastmaterialer sendes til omsmeltning og træaffald til kontrolleret forbrænding eller deponeres.